O nás

“Jsme smrtelní. Proto budou každý talent, dovednost, schopnost, které máme, každá myšlenka a pocit, jež známe, každý krásný pohled, který jsme kdy viděli, každé materiální vlastnictví, jež vlastníme, nenávratně ztraceny, pokud je nebudeme sdílet.”

Editoři Conari Press Z „Practise Of Kindness“

Prohlédněte si portfolio našich společností

Vítejte v nové ekonomice sdílení.
Sdílejte svůj kapitál s těmi nejlepšími investičními příležitostmi a svoji osobnost s lidmi, kteří vám opravdu rozumí.
Naší misí je naplnit potenciál vašeho kapitálu a přinést vám do života radost z objevování nových, doposud nepoznaných horizontů a perspektiv.

image
image

Investice nejsou pouze finanční prostředky.
Investice jsou vaše každodenní tvrdá práce a zkušený vhled do problematiky oboru, kterému jste zasvětli svůj život.
Naše služby pro vás budou dostupné pouze ve chvíli, kdy na ně budete skutečně připraveni.
Teprve tehdy můžeme společně hledat řešení, která vám umožní zažít něco nového a vašemu kapitálu trvale růst.

image

Společnosti, které najdete v rámci skupiny Epitychia, se věnují oborům, kterým věříme, kterým se denně věnujeme a které nám dávají smysl z hlediska investičních příležitostí. Spolupracujeme s partnery, kteří mají předmětné licence zprostředkování investičních příležitostí. My nejsme součástí pouze přítomnosti, jdeme k podstatě věci a tvoříme budoucnost. Uvědoměle a s velkou radostí, a tuto radost s vámi chceme sdílet.

Vítejte ve skupině Epitychia, která pro vás znamená cestu k trvalému úspěchu. Začíná právě teď.

Objevte pro sebe a svůj kapitál ty nejlepší investiční příležitosti.

Epitychia Group jako odpovědný investor do budoucnosti

My investujeme především do lidského kapitálu, protože jsou to právě lidé, kteří mohou přinést pozitivní změny. Někteří z nás ale nemohou bez cizí pomoci prožívat plnohodnotný život. Proto podporujeme Centrum Bazalka, které již bezmála 40 let pečuje o děti i dospělé s mentálním postižením a poruchami autistického spektra.

Nově jsme také založili Nadační fond Folklorika, který finančně podporuje znevýhodněné žáky v oblasti uměleckého vzdělávání. Nadané, ale sociálně znevýhodněné žáky podporujeme také formou dlouhodobé zápůjčky špičkových hudebních nástrojů, účasti na hudebních soutěžích a festivalech nebo pro ně pořádáme hudební tábory s respektovanými lektory.

Hledáte pro sebe nebo svoji společnost vhodnou příležitost k podpoře charitativních nebo kulturních projektů?
Využijte našich CSR specialistů z komunikační agentury TCCI, kteří pro vás ochotně najdou správné příležitosti ve smysluplné synergii podpory projektů, které si zaslouží váš zájem, pomohou komunikovat vaše osobní i firemní cíle, a především přispějí k dobré věci.

image